Hopp til innholdet

Sak

Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 2023 - 2026 - snødekt mark - Himmelsjøen - Horta - Dambua - Halasjøen - Strandsameiet

Vedtak

Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 2023 - 2026 - snødekt mark - Himmelsjøen - Horta - Dambua - Halasjøen - Strandsameiet