Hopp til innholdet

Sak

Møsvatn Austfjell landskapsvernområde - søknad om oppføring av driftsbu ved Vråsjåen

Vedtak

Møsvatn Austfjell landskapsvernområde - Avslag på søknad om oppføring av driftsbu ved Vråsjåen - gbnr. 164/5 - Vinje kommune