Hopp til innholdet

Sak

Motorferdsel, snømåling, tilsyn og drift av kraftanlegg i Langsua NP, Haldorbu LVO, Storlægret LVO, Dokkfaret LVO, Espedalen LVO, Oppsjømyra NR og Hersjømyrein NR

Vedtak

Motorferdsel, snømåling, tilsyn og drift av kraftanlegg i Langsua NP, Haldorbu LVO, Storlægret LVO, Dokkfaret LVO, Espedalen LVO, Oppsjømyra NR og Hersjømyrein NR, dispensasjon

 

Vedtak

Delegert vedtak -Verneområder - Motorferdsel - Snømåling mm - Eidsiva vannkraft - Glommen og Laagens Brukseierforening

 

Vedtak

Delegert vedtak - Hersjømyrin NR - Espedalen LVO - Bruk av snøskuter - Tilsyn og drift av reguleringsanlegg og målestasjoner - Eidsiva vannkraft - Glommen og Laagens Brukseierforening

 

Vedtak

Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder Langsua - Snøskuter m.m. - Snømåling, tilsyn, drift av reg. anlegg og målestasjoner - Eidsiva vannkraft - Glommen og Laagens Brukseierforening

 

Vedtak

Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua NP - snødekt mark - Vinstravassdraget - Øvre Reinsjøen - Dokkli målestasjon - Glommens og Laagens Brukseierforening

 

Vedtak

Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - snømåling - tilsyn og drift av reguleringsanlegg - GLB