Hopp til innholdet

Sak

Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos og Flatanger kommuner - 02.09.22

Vedtak

Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos og Flatanger kommuner - 02.09.22

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos og Flatanger kommuner - 050922

 

Vedtak

Endringsvedtak - utvidelse av fellingsområde - skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos og Flatanger