Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel - hytte ved Store Kvernfjellvatnet - 2023-2027

Vedtak

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til motorferdsel med snøscooter - Store Kvernfjellvatnet - 2023-2027