Hopp til innholdet

Sak

Femundsmarka nasjonalpark - tilføring av åtekalk ved grensegjerde - Statsforvalteren i Trøndelag v/reindriftsavd.

Vedtak

Innvilget - Femundsmarka nasjonalpark - tilføring av åtekalk ved grensegjerde - Skjebrofjelltangen - 2024 - Statsforvalteren i Trøndelag v/reindriftsavd.