Hopp til innholdet

Sak

Myldingi NR - dispensasjon - motorferdsel - 2024 - barmark - vitenskapelige undersøkelser - forskningsprosjekt på forvitring av bergarter - Bjørnhollivegen - Norges geologiske undersøkelse NGU

Vedtak

Delegert sak - Myldingi NR - dispensasjon - motorferdsel - 2024 - barmark - vitenskapelige undersøkelser - Bjørnhollivegen - Norges geologiske undersøkelse NGU