Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Skarvan og Roltdalen najsonalpark - søknad om transport av materialer med helikopter - Vindlia - Selbu fjellstyre

Vedtak

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport av materialer til uthus - Vindlia - Selbu fjellstyre