Hopp til innholdet

Søkeresultat

2887 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Lågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1363.html
Forskrift om vern av Lågendeltaet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0828.html
Forskrift om vern av Lågendeltaet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0827.html
Forskrift om vern av Lågmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0874.html
Forskrift om vern av Lågåsmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0850.html
Forskrift om vern av Lånan, Flovær og Skjærvær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1401.html
Forskrift om vern av Lånan/Skjærvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1400.html
Forskrift om vern av Låveheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0027.html
Forskrift om vern av Låven naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19700417-0003.html
Forskrift om vern av Madsøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0955.html