Hopp til innholdet

Søkeresultat

2846 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Mannskjæret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0030.html
Forskrift om vern av Mardalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1625
Forskrift om vern av Mariafjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0330.html
Forskrift om vern av Maridalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0978.html
Forskrift om vern av Marifjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1450.html
Forskrift om vern av Markhus naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910906-0596.html
Forskrift om vern av Markøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0081.html
Forskrift om vern av Marøyskjæra dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0733.html
Forskrift om vern av Massåsen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0843.html
Forskrift om vern av Mastedalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-164