Hopp til innholdet

Søkeresultat

2846 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Øyvassheia naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-166
Forskrift om vern av Åbakkfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1455.html
Forskrift om vern av Åbyelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0806.html
Forskrift om vern av Ådnevik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0647.html
Forskrift om vern av Ådnøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0300.html
Forskrift om vern av Ågårdselva naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-637
Forskrift om vern av Åholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1522.html
Forskrift om vern av Åkersvika naturreservat https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2016-01-22-47
Forskrift om vern av Åkre og Vikane naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1627
Forskrift om vern av Åkrokan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4765.html