Hopp til innholdet

Søkeresultat

2825 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Årstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1289.html
Forskrift om vern av Årvollåsen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1906.html
Forskrift om vern av Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0845.html
Forskrift om vern av Åsane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0800.html
Forskrift om vern av Åsdalstjørna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0835.html
Forskrift om vern av Åsebutjernet biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0549.html
Forskrift om vern av Åsen - Kjeldalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-245
Forskrift om vern av Åsermarka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1552.html
Forskrift om vern av Åsjo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0832.html
Forskrift om vern av Åsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0688.html