Hopp til innholdet

Søkeresultat

2887 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Øksnevadtjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1280.html
Forskrift om vern av Øksningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1716.html
Forskrift om vern av Øktmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0048.html
Forskrift om vern av Ølveshovda landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1025.html
Forskrift om vern av Ønaholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0499.html
Forskrift om vern av Øra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0534.html
Forskrift om vern av Ørdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0953.html
Forskrift om vern av Ørestø naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1683.html
Forskrift om vern av Ørin naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-693
Forskrift om vern av Ørland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2217.html