Hopp til innholdet

Søkeresultat

2825 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Floholman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1466.html
Forskrift om vern av Flokoa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1636.html
Forskrift om vern av Flostranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910913-0649.html
Forskrift om vern av Flotaneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1029.html
Forskrift om vern av Flottene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0858.html
Forskrift om vern av Flottin dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1065.html
Forskrift om vern av Fluberg dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0845.html
Forskrift om vern av Fluetjern naturreservat
Forskrift om vern av Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og Terneskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0263.html
Forskrift om vern av Flø dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0384.html