Hopp til innholdet

Søkeresultat

2887 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Flakkan dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2106.html
Forskrift om vern av Flakkan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2106.html
Forskrift om vern av Flakkstjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1274.html
Forskrift om vern av Flakvarpholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0709.html
Forskrift om vern av Flatholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0737.html
Forskrift om vern av Flatholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0458.html
Forskrift om vern av Flatskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0769.html
Forskrift om vern av Flatvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0849.html
Forskrift om vern av Flatværet/Varkgård naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1417.html
Forskrift om vern av Flatøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0496.html